تاریخ برگزاری آزمون تافل ۱۴۰۳

تاریخ برگزاری آزمون تافل ۱۴۰۳ در ایران | تاریخ برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴

تاریخ برگزاری آزمون تافل در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

آزمون تافل iBT:

 • 18 فروردین 1403
 • 11 اردیبهشت 1403
 • 8 خرداد 1403
 • 29 تیر 1403
 • 24 مرداد 1403
 • 21 مهر 1403
 • 18 آبان 1403
 • 15 آذر 1403

آزمون تافل PBT:

 • تاریخ های برگزاری آزمون تافل PBT در سال 1403 هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

نکات:

 • ثبت نام برای هر آزمون تافل حدود 235 دلار آمریکا هزینه دارد.
 • شما می توانید در هر 12 روز یکبار در آزمون تافل شرکت کنید.
 • نتایج آزمون تافل حدود 6 تا 10 روز پس از برگزاری آزمون اعلام می شود.

 

زمان برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴ فرودین و اردیبهشت ۱۴۰۳ – Toefl April 2024

تاریخ برگزاری آزمون تافل مرکز برگزاری آزمون لینک ثبت نام مکان آزمون
۲۳ مارچ (۱۴ فروردین) ثبت نام تهران
۳ آوریل (‌۱۵ فروردین) موسسه اندیشه معین ثبت نام تهران
۳ آوریل (‌۱۵ فروردین) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۳ آوریل (‌۱۵ فروردین) موسسه گسترش اطلاعات ثبت نام زنجان
۳ آوریل (‌۱۵ فروردین) موسسه اندیشه روشن گویا ثبت نام اهواز
۶ آوریل (۱۸ فروردین) مجتمع آموزشی امیر بهادر

موسسه اندیشه معین

سازمان سنجش

موسسه علامه سخن

ثبت نام تهران
۶ آوریل (۱۸ فروردین) موسسه آواتاک ثبت نام ارومیه
۶ آوریل (۱۸ فروردین) دانشگاه تبریز ثبت نام تبریز
۶ آوریل (۱۸ فروردین) دانشگاه البرز ثبت نام قزوین
۱۳ آوریل (۲۵ فروردین) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۱۳ آوریل (۲۵ فروردین) موسسه اندیشه معین

سازمان سنجش

موسسه علامه سخن

ثبت نام تهران
۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) سازمان سنجش ثبت نام تهران
۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت نام اصفهان
۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) دانشگاه امام جواد ثبت نام یزد
۲۱ آوریل (۲ اردیبهشت) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۲۱ آوریل (۲ اردیبهشت) موسسه علامه سخن ثبت نام تهران
۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت نام اصفهان
۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) سازمان سنجش

موسسه اندیشه معین

ثبت نام تهران
۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) موسسه اندیشه روشن گویا ثبت نام اهواز
۲۷ آوریل (۸ اردیبهشت) دانشگاه تبریز ثبت نام تبریز
۲۷ آوریل (۸ اردیبهشت) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۲۷ آوریل (۸ اردیبهشت) سازمان منطقه ازاد قشم ثبت نام قشم
۲۷ آوریل (۸ اردیبهشت) سازمان سنجش

موسسه علامه سخن

ثبت نام تهران

زمان برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴ اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳ – Toefl May 2024

تاریخ برگزاری آزمون تافل مرکز برگزاری آزمون لینک ثبت نام مکان آزمون
۱ می (۱۲ اردیبهشت) موسسه اندیشه معین

دانشگاه خاتم

سازمان سنجش

ثبت نام تهران
۱ می (۱۲ اردیبهشت) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۴ می (۱۵ اردیبهشت) موسسه علامه سخن

مجتمع آموزشی امیر بهادر

ثبت نام تهران
۴ می (۱۵ اردیبهشت) موسسه اندیشه روشن گویا ثبت نام اهواز
۱۱ می (۲۲ اردیبهشت) موسسه اندیشه معین

سازمان سنجش

موسسه علامه سخن

ثبت نام تهران
۱۱ می (۲۲ اردیبهشت) دانشگاه تبریز ثبت نام تبریز
۱۱ می (۲۲ اردیبهشت) دانشگاه البرز ثبت نام قزوین
۱۵ می (۲۶ اردیبهشت) دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت نام اصفهان
۱۵ می (۲۶ اردیبهشت) دانشگاه امام جواد ثبت نام یزد
۱۵ می (۲۶ اردیبهشت) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۱۸ می (۲۹ اردیبهشت) موسسه اندیشه معین

سازمان سنجش

موسسه علامه سخن

ثبت نام تهران
۲۶ می (۶ خرداد) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۲۹ می (۹ خرداد) موسسه اندیشه معین

سازمان سنجش

ثبت نام تهران
۲۹ می (۹ خرداد) دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت نام اصفهان
۲۹ می (۹ خرداد) سازمان منطقه ازاد قشم ثبت نام قشم
۲۹ می (۹ خرداد) موسسه اندیشه روشن گویا ثبت نام اهواز

زمان برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴ خرداد و تیر ۱۴۰۳– Toefl June 2024

تاریخ برگزاری آزمون تافل مرکز برگزاری آزمون لینک ثبت نام مکان آزمون
۱ ژوئن (۱۲ خرداد) موسسه علامه سخن

مجتمع آموزشی امیر بهادر

ثبت نام تهران
۱ ژوئن (۱۲ خرداد) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۲ ژوئن (۱۳ خرداد) موسسه علامه سخن ثبت نام تهران
۴ می (۱۵ اردیبهشت) موسسه اندیشه روشن گویا ثبت نام اهواز
۱۱ می (۲۲ اردیبهشت) موسسه اندیشه معین

سازمان سنجش

موسسه علامه سخن

ثبت نام تهران
۱۱ می (۲۲ اردیبهشت) دانشگاه تبریز ثبت نام تبریز
۱۱ می (۲۲ اردیبهشت) دانشگاه البرز ثبت نام قزوین
۱۵ می (۲۶ اردیبهشت) دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت نام اصفهان
۱۵ می (۲۶ اردیبهشت) دانشگاه امام جواد ثبت نام یزد
۱۵ می (۲۶ اردیبهشت) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۱۸ می (۲۹ اردیبهشت) موسسه اندیشه معین

سازمان سنجش

موسسه علامه سخن

ثبت نام تهران
۲۶ می (۶ خرداد) موسسه علم و صنعت آرین ثبت نام بابل
۲۹ می (۹ خرداد) موسسه اندیشه معین

سازمان سنجش

ثبت نام تهران
۲۹ می (۹ خرداد) دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت نام اصفهان
۲۹ می (۹ خرداد) سازمان منطقه ازاد قشم ثبت نام قشم
۲۹ می (۹ خرداد) موسسه اندیشه روشن گویا ثبت نام اهواز

زمان برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴ تیر و مرداد ۱۴۰۳– Toefl july 2024

تاریخ برگزاری آزمون تافل مرکز برگزاری آزمون لینک ثبت نام مکان آزمون
۶ جولای (۱۶ تیر) موسسه علامه سخن

سازمان سنجش

مجتمع آموزشی امیر بهادر

دانشگاه خاتم

ثبت نام تهران
۶ جولای (۱۶ تیر) دانشگاه تبریز ثبت نام تبریز
۶ جولای (۱۶ تیر) موسسه آواتاک ثبت نام ارومیه
۶ جولای (۱۶ تیر) دانشگاه البرز ثبت نام قزوین
۶ جولای (۱۶ تیر) موسسه گسترش اطلاعات ثبت نام زنجان
۶ جولای (۱۶ تیر) موسسه آموزش عالی کرمان ثبت نام کرمان
۱۰ جولای (۲۰ تیر) دانشگاه علمی کاربردی فذا ثبت نام آمل
۱۰ جولای (۲۰ تیر) موسسه اندیشه معین

دانشگاه خاتم

ثبت نام تهران
۱۳ جولای (۲۳ تیر) دانشگاه تبریز ثبت نام تبریز
۱۳ جولای (۲۳ تیر) دانشگاه امام جواد ثبت نام یزد
۱۳ جولای (۲۳ تیر) دانشگاه علمی کاربردی فذا ثبت نام آمل
۲۰ جولای (۳۰ تیر) سازمان منطقه آزاد قشم ثبت نام قشم
۲۱ جولای (۳۱ تیر) دانشگاه خاتم

سازمان سنجش

ثبت نام تهران
۲۴ جولای (۳ مرداد) موسسه اندیشه معین

دانشگاه خاتم

ثبت نام تهران
۲۸ جولای (۷ مرداد) سازمان سنجش ثبت نام تهران
۲۸ جولای (۷ مرداد) دانشگاه تبریز ثبت نام تبریز

زمان برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴ مرداد و شهریور ۱۴۰۳– Toefl august 2024

تاریخ برگزاری آزمون تافل مرکز برگزاری آزمون لینک ثبت نام مکان آزمون
۳ آگوست (۱۳ مرداد) موسسه علامه سخن

سازمان سنجش

مجتمع آموزشی امیر بهادر

دانشگاه خاتم

ثبت نام تهران
۳ آگوست (۱۳ مرداد) موسسه آموزش عالی کرمان ثبت نام کرمان
٧ آگوست (١٧ مرداد) موسسه اندیشه معین

دانشگاه خاتم

ثبت نام تهران
١٧ آگوست (٢٧ مرداد) مجتمع آموزشی امیربهادر موسسه اندیشه معین دانشگاه خاتم سازمان سنجش ثبت نام تهران
١٧ آگوست (٢٧ مرداد) دانشگاه البرز ثبت نام قزوین
١٧ آگوست (٢٧ مرداد) موسسه گسترش اطلاعات ثبت نام زنجان
١٧ آگوست (٢٧ مرداد) دانشگاه علمی کاربردی فذا ثبت نام آمل
٢١ آگوست (٣١ مرداد) دانشگاه امام جواد ثبت نام یزد
٢٤ آگوست (٣ شهریور) موسسه اندیشه معین ثبت نام تهران
٢٤ آگوست (٣ شهریور) موسسه آواتاک ثبت نام ارومیه

زمان برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴ شهریور ۱۴۰۳– Toefl september 2024

تاریخ برگزاری آزمون تافل مرکز برگزاری آزمون لینک ثبت نام مکان آزمون
۱ سپتامبر (۱۱ شهریور) سازمان سنجش

مجتمع آموزشی امیر بهادر

ثبت نام تهران
۴ سپتامبر (۱۵ شهریور) موسسه علامه سخن ثبت نام تهران
۷ سپتامبر (۱۸ شهریور) مجتمع آموزشی امیربهادر

دانشگاه خاتم

ثبت نام تهران

تاریخ برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴:

آزمون تافل iBT در سال ۲۰۲۴ در تاریخ های مختلف در سراسر جهان برگزار می شود. شما می توانید تقویم کامل تاریخ های برگزاری آزمون را در وب سایت ETS (سازمان برگزار کننده آزمون تافل) به آدرس  https://www.ets.org/toefl.html مشاهده کنید.

در حال حاضر، تاریخ های برگزاری آزمون تافل iBT در سال ۲۰۲۴ تا ماه جولای (تیر و مرداد) منتشر شده است.

برخی از تاریخ های برگزاری آزمون تافل iBT در سال ۲۰۲۴:

 • 6 جولای (16 تیر): در بیش از 50 کشور جهان
 • 20 جولای (30 تیر): در بیش از 50 کشور جهان
 • 3 آگوست (13 مرداد): در بیش از 50 کشور جهان
 • 17 آگوست (27 مرداد): در بیش از 50 کشور جهان

تاریخ های برگزاری آزمون تافل PBT در سال ۲۰۲۴ متفاوت است و به مرکز آزمون مورد نظر شما بستگی دارد. شما می توانید تاریخ های برگزاری آزمون تافل PBT را در وب سایت ETS مشاهده کنید.

نکاتی برای انتخاب تاریخ آزمون تافل:

 • قبل از انتخاب تاریخ، برنامه ریزی کنید و ببینید چه زمانی برای شما مناسب تر است.
 • در نظر داشته باشید که ممکن است در برخی از تاریخ ها، ظرفیت مراکز آزمون تکمیل شود.
 • اگر قصد دارید در دانشگاه خاصی پذیرش بگیرید، تاریخ نهایی ارسال مدارک را در نظر بگیرید.

آزمون تافل چیست؟

آزمون تافل (TOEFL) مخفف عبارت “Test of English as a Foreign Language” است که به معنی “آزمون زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی” می باشد. این آزمون برای سنجش مهارت های زبانی افراد در زبان انگلیسی در سطح دانشگاه طراحی شده است.

مراحل شرکت در آزمون تافل:

1. انتخاب نوع آزمون:

اولین قدم انتخاب نوع آزمون تافل است. دو نوع آزمون تافل وجود دارد:

 • تافل iBT: این نوع آزمون به صورت اینترنتی برگزار می شود و شامل چهار بخش ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ است.
 • تافل PBT: این نوع آزمون به صورت کاغذی برگزار می شود و شامل سه بخش ریدینگ، لیسنینگ و رایتینگ است.

2. ثبت نام:

پس از انتخاب نوع آزمون، می توانید از طریق وب سایت ETS برای آزمون ثبت نام کنید. برای ثبت نام باید یک حساب کاربری ایجاد کنید و اطلاعات شخصی خود را وارد کنید.

3. پرداخت هزینه:

هزینه ثبت نام برای آزمون تافل iBT 235 دلار آمریکا و برای آزمون تافل PBT 230 دلار آمریکا است. شما می توانید با استفاده از کارت اعتباری یا PayPal هزینه ثبت نام را پرداخت کنید.

4. انتخاب مرکز آزمون:

شما می توانید در یکی از مراکز آزمون تافل در سراسر جهان در آزمون شرکت کنید. لیست مراکز آزمون در وب سایت ETS موجود است.

5. آماده شدن برای آزمون:

منابع مختلفی برای آمادگی در آزمون تافل وجود دارد، از جمله:

 • وب سایت ETS: در این وب سایت می توانید با فرمت آزمون، نحوه نمره دهی، منابع رسمی آمادگی و نمونه سوالات آشنا شوید.
 • کتاب های Official Guide to the TOEFL Test: این کتاب ها توسط ETS منتشر شده اند و شامل نمونه سوالات و پاسخ های آنها هستند.
 • دوره های آمادگی تافل: بسیاری از موسسات زبان معتبر در ایران، دوره های آمادگی آزمون تافل برگزار می کنند.
 • منابع آنلاین: وب سایت ها و اپلیکیشن های متعددی وجود دارند که به شما در آمادگی برای تافل کمک می کنند.

6. شرکت در آزمون:

در روز آزمون باید به مرکز آزمون مراجعه کنید و مدارک شناسایی خود را ارائه دهید. آزمون حدود 3 تا 4 ساعت طول می کشد.

7. دریافت نتایج:

نتایج آزمون تافل حدود 6 تا 10 روز پس از برگزاری آزمون اعلام می شود. شما می توانید نتایج خود را از طریق وب سایت ETS مشاهده کنید.

نکاتی برای شرکت در آزمون تافل:

 • قبل از ثبت نام، شرایط و ضوابط آزمون را به دقت مطالعه کنید.
 • حداقل 3 ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای آزمون ثبت نام کنید.
 • برای آمادگی در آزمون برنامه ریزی کنید و به طور منظم مطالعه کنید.
 • در روز آزمون استراحت کافی داشته باشید و به موقع در مرکز آزمون حاضر شوید.

مراکز برگزاری آزمون تافل در ایران

در حال حاضر، هیچ مرکز رسمی برای برگزاری آزمون تافل در ایران وجود ندارد. به دلیل تحریم ها، ETS (سازمان برگزار کننده آزمون تافل) مجاز به برگزاری آزمون در ایران نیست.

با این حال، شما می توانید در کشورهای همسایه مانند ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی و عمان در آزمون تافل شرکت کنید.

لیست مراکز برگزاری آزمون تافل در کشورهای همسایه:

 • ترکیه:
  • استانبول:
   • Istanbul Universitesi – TOEFL iBT Test Center
   • Bogazici Universitesi – TOEFL iBT Test Center
   • Istanbul Okan Universitesi – TOEFL iBT Test Center
  • آنکارا:
   • Orta Dogu Teknik Universitesi – TOEFL iBT Test Center
   • Bilkent Universitesi – TOEFL iBT Test Center
 • ارمنستان:
  • ایروان:
   • American University of Armenia – TOEFL iBT Test Center
   • Yerevan State University – TOEFL iBT Test Center
 • امارات متحده عربی:
  • دبی:
   • American University of Dubai – TOEFL iBT Test Center
   • University of Wollongong in Dubai – TOEFL iBT Test Center
  • ابوظبی:
   • New York University Abu Dhabi – TOEFL iBT Test Center
 • عمان:
  • مسقط:
   • Sultan Qaboos University – TOEFL iBT Test Center

انواع آزمون تافل:

 • تافل iBT: این نوع آزمون به صورت اینترنتی برگزار می شود و شامل چهار بخش ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ است.
 • تافل PBT: این نوع آزمون به صورت کاغذی برگزار می شود و شامل سه بخش ریدینگ، لیسنینگ و رایتینگ است.

مهارت های زبانی که در آزمون تافل سنجیده می شوند:

 • ریدینگ: درک مطلب متون انگلیسی
 • لیسنینگ: درک مطلب گفتار انگلیسی
 • اسپیکینگ: صحبت کردن به زبان انگلیسی
 • رایتینگ: نوشتن به زبان انگلیسی

نمره دهی آزمون تافل:

نمره آزمون تافل iBT از 0 تا 120 است و نمره آزمون تافل PBT از 310 تا 677 است.

کاربردهای آزمون تافل:

 • پذیرش در دانشگاه های خارجی: بسیاری از دانشگاه های خارجی برای پذیرش دانشجویان بین المللی، مدرک تافل با نمره مشخصی را要求 می کنند.
 • دریافت بورسیه تحصیلی: برخی از بورسیه های تحصیلی برای اعطا به دانشجویان بین المللی، نیاز به مدرک تافل با نمره مشخصی دارند.
 • مهاجرت به برخی از کشورها: برخی از کشورها برای مهاجرت افراد، مدرک تافل با نمره مشخصی را要求 می کنند.

منابع مفید برای مطالعه آزمون تافل:

 • وب سایت رسمی ETS: https://www.ets.org/
 • کتاب های Official Guide to the TOEFL Test: این کتاب ها توسط ETS منتشر شده اند و شامل نمونه سوالات و پاسخ های آنها هستند.
 • موسسات زبان معتبر: بسیاری از موسسات زبان معتبر در ایران، دوره های آمادگی آزمون تافل برگزار می کنند.

TOEFL iBT تافل iBT چیست؟

سنجش مهارت های انگلیسی شما برای دانشگاه

TOEFL iBT مخفف عبارت “Test of English as a Foreign Language internet-Based Test” است، یعنی “آزمون زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی – مبتنی بر اینترنت”. این آزمون پر طرفدارترین نوع تافل است که به صورت آنلاین برگزار می شود و توانایی شما را در استفاده از زبان انگلیسی در سطح دانشگاهی مورد سنجش قرار می دهد.

آزمون تافل iBT (که مخفف Test of English as a Foreign Language است) یکی از چند آزمون بین المللی زبان انگلیسی است که افراد زیادی از سراسر دنیا هر ساله در آن شرکت می کنند. بیش از ۹۰۰۰ دانشگاه و موسسه آموزشی مختلف در دنیا مدرک تافل را معتبر می دانند.

آزمون تافل iBT چهار ساعته است و مهارت افراد در چهار مهارت زبان انگلیسی را می سنجد: خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن. این آزمون در حدود سه و نیم ساعت طول می کشد.

برای شرکت در این آزمون باید ابتدا در بخش TOEFL وبسایت ETS ثبت نام کنید و از درون حساب کاربری خودتان یکی از تاریخ های موجود در شهری که مد نظر شماست را انتخاب کنید و با پرداخت هزینه، در آزمون تافل ثبت نام کنید.

 

مهارت های مورد سنجش در تافل iBT:

آزمون تافل iBT از چهار بخش تشکیل شده است که هر کدام یک جنبه از مهارت های زبانی شما را ارزیابی می کند:

 • ریدینگ (Reading): در این بخش شما باید متون دانشگاهی مختلف را خوانده و به سوالاتی در مورد درک مطلب آنها پاسخ دهید.
 • لیسنینگ (Listening): در بخش لیسنینگ به سخنرانی ها و مکالمات دانشگاهی گوش خواهید داد و باید به سوالاتی در مورد محتوای آنها پاسخ دهید.
 • اسپیکینگ (Speaking): در بخش اسپیکینگ باید به صورت آنلاین صحبت کنید و به موضوعات مختلفی که با تحصیل در دانشگاه مرتبط هستند پاسخ دهید.
 • رایتینگ (Writing): در بخش رایتینگ باید دو متن به زبان انگلیسی بنویسید. یک متن در پاسخ به یک موضوع ترکیبی از خواندن و گوش دادن، و متن دیگر بر اساس یک موضوع مشخص است.

نمره دهی تافل iBT:

هر بخش تافل iBT نمره ای بین 0 تا 30 دریافت می کند و در نهایت نمره کل شما از حاصل جمع این چهار نمره، عددی بین 0 تا 120 خواهد بود.

کاربردهای تافل iBT:

مهم ترین کاربرد تافل iBT، ارائه مدرک زبان انگلیسی برای پذیرش در دانشگاه های خارجی است. بسیاری از دانشگاه ها در سراسر دنیا برای پذیرش دانشجویان بین المللی، نمره مشخصی را در آزمون تافل iBT الزامی می دانند.

علاوه بر پذیرش دانشگاهی، تافل iBT ممکن است برای موارد زیر نیز کاربرد داشته باشد:

 • دریافت بورسیه تحصیلی: برخی از بورسیه های تحصیلی برای اعطا به دانشجویان بین المللی، نیاز به مدرک تافل با نمره مشخصی دارند.
 • مهاجرت به برخی از کشورها: بعضی از کشورها برای مهاجرت افراد، مدرک تافل با نمره مشخصی را الزامی می کنند.

منابع برای آمادگی تافل iBT:

برای آمادگی در آزمون تافل iBT منابع مختلفی در دسترس شما قرار دارد:

 • وب سایت رسمی ETS: https://www.ets.org/toefl.html در این وب سایت می توانید با فرمت آزمون، نحوه ثبت نام، منابع رسمی آمادگی و تاریخ برگزاری آزمون ها آشنا شوید.
 • کتاب های Official Guide to the TOEFL Test: این کتاب ها توسط ETS منتشر شده اند و شامل نمونه سوالات و پاسخ های آنها هستند.
 • دوره های آمادگی تافل: بسیاری از موسسات زبان معتبر در ایران، دوره های آمادگی آزمون تافل iBT برگزار می کنند.
 • منابع آنلاین: وب سایت ها و اپلیکیشن های متعددی وجود دارند که به شما در آمادگی برای تافل iBT کمک می کنند.

با آمادگی مناسب می توانید نمره مطلوب خود را در تافل iBT کسب کنید و به اهداف تحصیلی یا مهاجرتی خود برسید.

آزمون تافل PBT:

آزمون تافل PBT یکی از آزمون‌های سازمان ETS است که در گذشته بسیار معمول بود، اما در حال حاضر کم کم در حال از رده خارج شدن است. این آزمون سه مهارت دانشجویان یعنی مهارت‌های Listening, Writing, Reading را مورد سنجش قرار می‌دهد ولی مهارت Speaking در این آزمون وجود ندارد.

هزینه آزمون تافل PBT در حال حاضر ۱۷۰ دلار است. این آزمون همچنان در بسیاری از کنکور‌های دانشگاه‌های ایران به عنوان منبع اصلی به شمار می‌آید.

 

 

 

هزینه آزمون تافل:

هزینه آزمون تافل iBT در سال 2024 235 دلار آمریکا است. این هزینه برای تمام افراد در سراسر جهان یکسان است.

هزینه های جانبی:

علاوه بر هزینه ثبت نام آزمون، ممکن است هزینه های جانبی دیگری نیز وجود داشته باشد، از جمله:

 • هزینه ارسال مدارک: اگر برای دریافت نمره خود به صورت کاغذی درخواست دهید، باید هزینه ارسال مدارک را پرداخت کنید.
 • هزینه تغییر تاریخ آزمون: اگر تاریخ آزمون خود را تغییر دهید، باید هزینه تغییر تاریخ را پرداخت کنید.
 • هزینه لغو آزمون: اگر آزمون خود را لغو کنید، ممکن است مشمول هزینه لغو شوید.

نحوه پرداخت:

شما می توانید با استفاده از کارت اعتباری یا PayPal هزینه ثبت نام آزمون را پرداخت کنید.

نکاتی برای کاهش هزینه آزمون تافل:

 • در صورت امکان، در کشور خود در آزمون شرکت کنید. این کار هزینه سفر و اقامت شما را کاهش می دهد.
 • از بورسیه های آزمون تافل استفاده کنید. برخی از سازمان ها بورسیه هایی برای کمک به افراد برای پرداخت هزینه آزمون تافل ارائه می دهند.
 • در آزمون های آزمایشی شرکت کنید. این کار به شما کمک می کند تا برای آزمون اصلی آماده شوید و از اشتباهات پرهزینه در روز آزمون جلوگیری کنید.

کدوم دانشگاه ها مدرک تافل می خواهند؟

دانشگاه های متقاضی مدرک تافل:

اکثر دانشگاه های معتبر در سراسر دنیا برای پذیرش دانشجویان بین المللی، مدرک تافل یا آیلتس را الزامی می دانند.

نوع مدرک زبان مورد نیاز (تافل یا آیلتس) و نمره ی قبولی آن به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • کشور دانشگاه: به طور کلی، دانشگاه های آمریکا و کانادا مدرک تافل و دانشگاه های انگلستان و استرالیا مدرک آیلتس را ترجیح می دهند.
 • رشته تحصیلی: برخی از رشته ها مانند رشته های پزشکی و مهندسی ممکن است به نمره ی زبان بالاتری نسبت به سایر رشته ها نیاز داشته باشند.
 • مقطع تحصیلی: به طور کلی، برای مقاطع تحصیلات تکمیلی مانند کارشناسی ارشد و دکتری به نمره ی زبان بالاتری نسبت به مقطع کارشناسی نیاز است.

برای اطلاع از اینکه کدام دانشگاه ها مدرک تافل می خواهند، می توانید به وب سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه کنید. در وب سایت دانشگاه، اطلاعات مربوط به شرایط پذیرش و نمره ی زبان مورد نیاز برای هر رشته و مقطع تحصیلی ارائه شده است.

 • تاریخ برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴
 • ثبت نام آزمون تافل ۲۰۲۴
 • مراکز برگزاری آزمون تافل ۲۰۲۴
 • هزینه آزمون تافل ۲۰۲۴
 • منابع آمادگی آزمون تافل ۲۰۲۴
 • نمونه سوالات آزمون تافل ۲۰۲۴
 • نمره قبولی آزمون تافل ۲۰۲۴
 • بورسیه آزمون تافل ۲۰۲۴
 • لغو آزمون تافل ۲۰۲۴
 • تغییر تاریخ آزمون تافل ۲۰۲۴

کلمات کلیدی فرعی:

 • آزمون تافل
 • TOEFL
 • ETS
 • زبان انگلیسی
 • تحصیل در خارج از کشور
 • دانشگاه های معتبر
 • نمره زبان
 • آمادگی آزمون
 • منابع آموزشی
 • آزمون های آزمایشی
 • شرایط پذیرش

کلمات کلیدی طولانی:

 • تاریخ دقیق برگزاری آزمون تافل در سال ۲۰۲۴
 • بهترین زمان برای ثبت نام در آزمون تافل ۲۰۲۴
 • لیست کامل مراکز برگزاری آزمون تافل در ایران و سایر کشورها
 • نحوه پرداخت هزینه آزمون تافل ۲۰۲۴
 • بهترین منابع برای آمادگی در آزمون تافل ۲۰۲۴
 • دانلود نمونه سوالات آزمون تافل سال ۲۰۲۴
 • نمره قبولی آزمون تافل برای رشته های مختلف در سال ۲۰۲۴
 • انواع بورسیه های موجود برای آزمون تافل ۲۰۲۴
 • مراحل لغو یا تغییر تاریخ آزمون تافل ۲۰۲۴

عبارات مرتبط:

 • چگونه در آزمون تافل ۲۰۲۴ شرکت کنیم؟
 • چه منابعی برای آمادگی در آزمون تافل ۲۰۲۴ مناسب هستند؟
 • نمره ی قبولی آزمون تافل برای دانشگاه های مختلف چقدر است؟
 • آیا می توانم در ایران در آزمون تافل ۲۰۲۴ شرکت کنم؟
 • هزینه ی آزمون تافل ۲۰۲۴ چقدر است؟

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top