زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲

در این مقاله از اپلای نو زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲ یا همان آزمون های آیلتس ۲۰۲۴  آورده شده است. علاوه برتاریخ دقیق برگزاری آزمون در تهران و شیراز محل آزمون ، ظرفیت باقی مانده، ساعت برگزاری آزمون و همین طور هزینه برگزاری آزمون آورده شده است . اطلاعات این جدول به صورت روزانه آپدیت می شود پس توصیه می کنیم برای ثبت نام در آزمون آیتلس IELTS حتما جدول زمانی برگزاری آزمون را مشاهده بفرمایید و در صورتی که قصد ثبت نام دارید می توانید از طریق لینک زیر اقدام بکنید.

 

به طور کلی آزمون آیتلس به دو شکل برگزار می گردد:

آزمون آکادمیک

آزمون جنرال

تقویم زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲ در دی ماه

اگر قصد ثبت نام برای آزمون آیتلس برای دی ماه را دارید توصیه میکنیم هرچه سریعتر ثبت نام خود را نهایی بکنید چرا که بیشتر آزمون های این ماه در حال تکمیل ظرفیت هستند و چنانچه سریعتری ثبت نام خود را انجام ندهید ممکن است مجبور شوید در ماه دیگری در آیتلس ثبت نام بکنید.

نوع آزمون ثبت نام تاریخ آزمون ساعت آزمون محل آزمون گنجایش هزینه برگزاری آزمون آیلتس
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/25 (15-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/25 (15-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/25 (15-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/25 (15-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/25 (15-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/25 (15-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/25 (15-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/25 (15-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/25 (15-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/26 (16-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/26 (16-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/26 (16-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/26 (16-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/26 (16-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/26 (16-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/26 (16-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/26 (16-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/27 (17-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/27 (17-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/27 (17-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/27 (17-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/27 (17-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/27 (17-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/27 (17-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/27 (17-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/28 (18-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/28 (18-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/28 (18-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/28 (18-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/28 (18-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/28 (18-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/29 (19-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/29 (19-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/29 (19-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/29 (19-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/30 (20-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/30 (20-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/30 (20-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/10/30 (20-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/30 (20-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/30 (20-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/30 (20-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/10/30 (20-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان

این مطلب را هم بخوانید: لاتاری چیست؟ 

تقویم زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲ در بهمن ماه

زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲ در ماه بهمن را میتوانید در جدول زیر مشاهده بفرمایید.

<td>دارد

نوع آزمون ثبت نام تاریخ آزمون ساعت آزمون محل آزمون گنجایش هزینه برگزاری آزمون آیلتس
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/01 (21-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/01 (21-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/01 (21-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/01 (21-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/01 (21-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/01 (21-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/01 (21-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/01 (21-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال آیلتس CD ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال آیلتس CD ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال آیلتس CD ثبت نام 1402/11/02 (22-Jan-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
CD Academic Exam ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال آیلتس CD ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال آیلتس CD ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال آیلتس CD ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال آیلتس CD ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال آیلتس CD ثبت نام 1402/11/03 (23-Jan-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/04 (24-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/04 (24-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/04 (24-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/04 (24-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/04 (24-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/04 (24-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/04 (24-Jan-2024) 19:03 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/04 (24-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/05 (25-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/05 (25-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/05 (25-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/05 (25-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/05 (25-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/05 (25-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/06 (26-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/06 (26-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/06 (26-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/06 (26-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/07 (27-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/07 (27-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/07 (27-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/07 (27-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/07 (27-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/07 (27-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/07 (27-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/08 (28-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/08 (28-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس cd ثبت نام 1402/11/08 (28-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس cd ثبت نام 1402/11/08 (28-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/08 (28-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/08 (28-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/08 (28-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس cd ثبت نام 1402/11/09 (29-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس cd ثبت نام 1402/11/09 (29-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس cd ثبت نام 1402/11/09 (29-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس cd ثبت نام 1402/11/09 (29-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/09 (29-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/09 (29-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/09 (29-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/10 (30-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/10 (30-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/10 (30-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/10 (30-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/10 (30-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/10 (30-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/10 (30-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/10 (30-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/11 (31-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/11 (31-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/11 (31-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/11 (31-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/11 (31-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/11 (31-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/11 (31-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/11 (31-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/12 (01-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/12 (01-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/12 (01-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/12 (01-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/12 (01-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/12 (01-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/13 (02-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/13 (02-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/13 (02-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/13 (02-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/14 (03-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/14 (03-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/14 (03-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/14 (03-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/14 (03-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/14 (03-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/15 (04-Feb-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/16 (05-Feb-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/17 (06-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/17 (06-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/17 (06-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/17 (06-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲

آزمون جنرال

ثبت نام 1402/11/17 (06-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/17 (06-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/17 (06-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/17 (06-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/18 (07-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/18 (07-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/18 (07-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/18 (07-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/18 (07-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/18 (07-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/18 (07-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/18 (07-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/19 (08-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/19 (08-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/19 (08-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/19 (08-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/19 (08-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/19 (08-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/20 (09-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/20 (09-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/20 (09-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/20 (09-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/21 (10-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/21 (10-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/21 (10-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/21 (10-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/21 (10-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/21 (10-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/21 (10-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/21 (10-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/23 (12-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/23 (12-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/23 (12-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/23 (12-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/23 (12-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/23 (12-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/23 (12-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/23 (12-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/24 (13-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/24 (13-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/24 (13-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/24 (13-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/24 (13-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/24 (13-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/24 (13-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/24 (13-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/25 (14-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/25 (14-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/25 (14-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/25 (14-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/25 (14-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/25 (14-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/25 (14-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/25 (14-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/26 (15-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/26 (15-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/26 (15-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/26 (15-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/26 (15-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/26 (15-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/27 (16-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/27 (16-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/27 (16-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/27 (16-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/28 (17-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/28 (17-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/28 (17-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/28 (17-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/28 (17-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/28 (17-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/29 (18-Feb-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/11/30 (19-Feb-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران 8,490,000 تومان

تقویم زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲ در اسفند ماه

زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲ در تهران و شیراز برای اسفند ماه در جدول زیر آماده است.

نوع آزمون ثبت نام تاریخ آزمون ساعت آزمون محل آزمون گنجایش هزینه برگزاری آزمون آیلتس
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/01 (20-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/01 (20-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/01 (20-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/01 (20-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/01 (20-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/01 (20-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/01 (20-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/01 (20-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/02 (21-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/02 (21-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/02 (21-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/02 (21-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/02 (21-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/02 (21-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/02 (21-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/02 (21-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/03 (22-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/03 (22-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/03 (22-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/03 (22-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/03 (22-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/03 (22-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/04 (23-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/04 (23-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/04 (23-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/04 (23-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/05 (24-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/05 (24-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/05 (24-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/05 (24-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/05 (24-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/05 (24-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/05 (24-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/05 (24-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/06 (25-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/06 (25-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/06 (25-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/06 (25-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/06 (25-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/06 (25-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/06 (25-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/07 (26-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/07 (26-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/07 (26-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/07 (26-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/07 (26-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/07 (26-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/07 (26-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/08 (27-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/08 (27-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/08 (27-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/08 (27-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/08 (27-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/08 (27-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/08 (27-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/08 (27-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/09 (28-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/09 (28-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/09 (28-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/09 (28-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/09 (28-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/09 (28-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/09 (28-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/09 (28-Feb-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/10 (29-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/10 (29-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/10 (29-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/10 (29-Feb-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/10 (29-Feb-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/10 (29-Feb-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/11 (01-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/11 (01-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/11 (01-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/11 (01-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/12 (02-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/12 (02-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/12 (02-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/12 (02-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/12 (02-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/12 (02-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/13 (03-Mar-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/14 (04-Mar-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/15 (05-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/15 (05-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/15 (05-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/15 (05-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/15 (05-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/15 (05-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/15 (05-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/15 (05-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/16 (06-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/16 (06-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/16 (06-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/16 (06-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/16 (06-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/16 (06-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/16 (06-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/16 (06-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/17 (07-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/17 (07-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/17 (07-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/17 (07-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/17 (07-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/17 (07-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/18 (08-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/18 (08-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/18 (08-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/18 (08-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/19 (09-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/19 (09-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/19 (09-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/19 (09-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/19 (09-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/19 (09-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/20 (10-Mar-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/21 (11-Mar-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/22 (12-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/22 (12-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/23 (13-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/23 (13-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/23 (13-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/23 (13-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/23 (13-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/23 (13-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/23 (13-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/23 (13-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/24 (14-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/24 (14-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/24 (14-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/24 (14-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/24 (14-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/24 (14-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/25 (15-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/25 (15-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/25 (15-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/25 (15-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/26 (16-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/26 (16-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/26 (16-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/26 (16-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/26 (16-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/26 (16-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/26 (16-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/26 (16-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/27 (17-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/27 (17-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/27 (17-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/27 (17-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/27 (17-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/27 (17-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/27 (17-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/27 (17-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/28 (18-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک تکمیل ظرفیت 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/28 (18-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/28 (18-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک تکمیل 8,490,000 تومان
آزمون آکادمیک آیتلس CD ثبت نام 1402/12/28 (18-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/28 (18-Mar-2024) 07:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/28 (18-Mar-2024) 11:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/28 (18-Mar-2024) 15:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان
آزمون جنرال ثبت نام 1402/12/28 (18-Mar-2024) 19:30 تهران – قلهک دارد 8,490,000 تومان

تهران – قلهک

تاریخ آیلتس December 2023 (آذر و دی ۱۴۰۲)

 • آکادمیک و جنرال Saturday, 2 December 2023 شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
 • فقط آکادمیک Thursday, 7 December 2023 پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
 • فقط آکادمیک Saturday, 9 December 2023 شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
 • آکادمیک و جنرال Saturday, 16 December 2023 شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲

 

تقویم زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲ در دی ماه
تقویم زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۲ در دی ماه

IELTS Date December 2023
تاریخ آیلتس January 2024 (دی و بهمن ۱۴۰۲)

 • آکادمیک و جنرال Saturday, 6 January 2024 شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲
 • فقط آکادمیک Saturday, 13 January 2024 شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲
 • آکادمیک و جنرال Thursday, 18 January 2024 پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲
 • فقط آکادمیک Saturday, 27 January 2024 شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲
IELTS Date January 2024
IELTS Date January 2024

IELTS Date January 2024
تاریخ آیلتس February 2024 (بهمن و اسفند ۱۴۰۲)

 • فقط آکادمیک Saturday, 3 February 2024 شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
 • آکادمیک و جنرال Saturday, 10 February 2024 شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
 • فقط آکادمیک Thursday, 15 February 2024 پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲
 • آکادمیک و جنرال Saturday, 24 February 2024 شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
 • فقط آکادمیک Saturday, 29 February 2024 پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ آیلتس February 2024

IELTS Date February 2024
تاریخ آیلتس March 2024 (اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳)

 • فقط آکادمیک Saturday, 9 March 2024 شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
 • آکادمیک و جنرال Saturday, 16 March 2024 شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
 • فقط آکادمیک Saturday, 23 March 2024 شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳
 • آکادمیک و جنرال Saturday, 30 March 2024 شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

آزمون های برگزار شده  کامپویتری آیتلس در دی ماه ۱۴۰۲

نوع آزمون تاریخ آزمون ساعت آزمون محل آزمون
آزمون جنرال 1402/10/03 (24-Dec-2023) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/03 (24-Dec-2023) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/03 (24-Dec-2023) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/03 (24-Dec-2023) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/03 (24-Dec-2023) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/03 (24-Dec-2023) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/03 (24-Dec-2023) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/03 (24-Dec-2023) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/04 (25-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/04 (25-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/04 (25-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/04 (25-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/04 (25-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/04 (25-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/04 (25-Dec-2023) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/04 (25-Dec-2023) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/05 (26-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/05 (26-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/05 (26-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/05 (26-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/05 (26-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/05 (26-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/06 (27-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/06 (27-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/06 (27-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/06 (27-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/06 (27-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/06 (27-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/07 (28-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/07 (28-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/07 (28-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/07 (28-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/07 (28-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/07 (28-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/08 (29-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/08 (29-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/08 (29-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/08 (29-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/09 (30-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/09 (30-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/09 (30-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/09 (30-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/09 (30-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/09 (30-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/10 (31-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/10 (31-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/10 (31-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/10 (31-Dec-2023) 09:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/10 (31-Dec-2023) 14:00 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/10 (31-Dec-2023) 18:00 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/11 (01-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/11 (01-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/11 (01-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/11 (01-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/11 (01-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/11 (01-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/11 (01-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/11 (01-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/12 (02-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/12 (02-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/12 (02-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/12 (02-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/12 (02-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/12 (02-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/12 (02-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/12 (02-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/13 (03-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/13 (03-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/13 (03-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/13 (03-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/13 (03-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/13 (03-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/13 (03-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/13 (03-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/14 (04-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/14 (04-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/14 (04-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/14 (04-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/14 (04-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/14 (04-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/15 (05-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/15 (05-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/15 (05-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/15 (05-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/16 (06-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/16 (06-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/16 (06-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/16 (06-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/16 (06-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/16 (06-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/16 (06-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/16 (06-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
CD Academic Exam 1402/10/17 (07-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
CD Academic Exam 1402/10/17 (07-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
CD Academic Exam 1402/10/17 (07-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
CD Academic Exam 1402/10/17 (07-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/17 (07-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/17 (07-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/17 (07-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/17 (07-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/17 (07-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/17 (07-Jan-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/17 (07-Jan-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/17 (07-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/17 (07-Jan-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/17 (07-Jan-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/18 (08-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/18 (08-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/18 (08-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/18 (08-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/18 (08-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/18 (08-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/18 (08-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/18 (08-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/18 (08-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/18 (08-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران

تاریخ آیلتس February 2024

آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/19 (09-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/19 (09-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/19 (09-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/19 (09-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/19 (09-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/19 (09-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/19 (09-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/19 (09-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/20 (10-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/20 (10-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/20 (10-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/20 (10-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/20 (10-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/20 (10-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/20 (10-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/20 (10-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/21 (11-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/21 (11-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/21 (11-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/21 (11-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/21 (11-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/21 (11-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/22 (12-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/22 (12-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/22 (12-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/22 (12-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/23 (13-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/23 (13-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/23 (13-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/23 (13-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/23 (13-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/24 (14-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/24 (14-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/24 (14-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/24 (14-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/24 (14-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/24 (14-Jan-2024) 11:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/24 (14-Jan-2024) 15:30 تهران – قلهک
آزمون جنرال 1402/10/24 (14-Jan-2024) 19:30 تهران – قلهک
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/24 (14-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/24 (14-Jan-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/24 (14-Jan-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/24 (14-Jan-2024) 09:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/24 (14-Jan-2024) 14:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون جنرال 1402/10/24 (14-Jan-2024) 18:00 شیراز – دفتر آیلتس تهران
آزمون آکادمیک آیتلس CD 1402/10/25 (15-Jan-2024) 07:30 تهران – قلهک

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top