هزینه اخذ ویزای توریستی کشورهای مختلف

هزینه اخذ ویزای توریستی کشورهای مختلف در جدول زیر اماده است برای دریافت ویزای توریستی هر کدام از کشورها کافی است با شماره های اپلای نو تماس بگیرید.

کشور نوع ویزا هزینه اخذ ویزای توریستی زمان  مدارک مورد نیاز درخواست ویزا
هند ١ ماهه توريستی عادی ـ سینگل ۱۴۰ دلار ۷ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ٢ قطعه عكس ٥×٥
 • كپي تمام شناسنامه و كارت ملی
 • فرم مشخصات فردی
 • رزرو پرواز
 • حضور مسافر جهت انگشت نگاری
 • پاسپورت قديمی
درخواست ویزای هند
تجاری دبل ـ مولتی ۳۶۰ دلار ۲۰ روز کاری
 • معرفی نامه شركت هندی
 • معرفی نامه شركت ايرانی
 • پرينت ٣ ماهه حساب بانكی به همراه تمكن
درخواست ویزای هند
چین تجاري دعوتنامه شخصی ١٨٠دلار ۷ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ٢ قطعه عكس ٦×٤
 • تمكن مالی ٤٠٠ ميليون تومان
 • فرم مشخصات فردی
 •  انگشت نگاري
درخواست ویزای چین
تجاري دعوتنامه شركت ۲۸۰ دلار ۷ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ٢ قطعه عكس ٦×٤
 • تمكن مالی ٤٠٠ ميليون تومان
 • فرم مشخصات فردی
 •  انگشت نگاری
درخواست ویزای چین
روسيه ١٤ روزه توريستي طبق بليط ۱۵۰ دلار ۸ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • بیمه
 • واچر هتل
 • بلیط هواپیما
درخواست ویزای روسیه
١٤ روزه توريستي طبق بليط 165 دلار 5 روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • بیمه
 • واچر هتل
 • بلیط هواپیما
درخواست ویزای روسیه
١ماهه تجاری عادی ۱۵۰ دلار ۸ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • بیمه
 • فرم مشخصات
درخواست ویزای روسیه
٣ماهه تجاری عادی ۲۰۰ دلار ۸ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • بیمه
 • فرم مشخصات
درخواست ویزای روسیه
٣ماهه تجاری دبل ۲۷۰ دلار ۸ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • بیمه
 • فرم مشخصات
درخواست ویزای روسیه
۱ ساله مولتی پل ۴۲۰ دلار ۱۰ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • آزمایش HIV
 • مصاحبه
 • بیمه
درخواست ویزای روسیه
۳ ساله تجاری ۷۵۰ دلار ۱۰ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • آزمایش HIV
 • مصاحبه
 • بیمه
درخواست ویزای روسیه
دانشجویی ۱۴۰ دلار ۶ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • بیمه
 • دعوتنامه
درخواست ویزای روسیه
دانشجویی فوری ٢٤٥ دلار ۲ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • بیمه
 • دعوتنامه
درخواست ویزای روسیه
ترانزيت ١ بار ورود عادی ۱۴۰ دلار ۷ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۲ قطعه عكس ۴×۳
 • بلیط
 • ویزا مقصد
درخواست ویزای روسیه
ترانزيت ١ بار ورود فوری ۲۲۰ دلار ۲ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۲ قطعه عكس ۴×۳
 • بلیط
 • ویزا مقصد
درخواست ویزای روسیه
ترانزيت ٢ بار ورود عادی ۱۹۵ دلار ۷ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۲ قطعه عكس ۴×۳
 • بلیط
 • ویزا مقصد
درخواست ویزای روسیه
ترانزيت ٢ بار ورود فوری ۳۲۰ دلار ۲ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۲ قطعه عكس ۴×۳
 • بلیط
 • ویزا مقصد
درخواست ویزای روسیه
١٤ روزه توريستی فوری ٢٣٥ دلار ۳ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • بلیط هواپیما
 • واچر هتل
 • بیمه
درخواست ویزای روسیه
١٤ روزه توريستی فوری ٢٥٠ دلار ٢ روز كاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۱ قطعه عكس ۴×۳
 • بلیط هواپیما
 • واچر هتل
 • بیمه
درخواست ویزای روسیه
تایلند ۲ ماهه توريستی عادی ـ سینگل هزینه اخذ ویزای توریستی تایلند ۵۰ یورو ۴ روز کاری
  • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
  • ۱ قطعه عكس ۴×۶
  • كپي تمام شناسنامه و كارت ملی
  • تمکن مالی حداقل ۵۰ میلیون تومان
  • رزرو پرواز
  • رزرو هتل
  • بیمه مسافرتی ۲ ماهه
درخواست ویزای تایلند
اندونزی توريستی عادي ليبل دار ١١٥ دلار ۸ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ۲ قطعه عكس ۴×۳
 • كپي تمام شناسنامه و كارت ملی
 • رزرو پرواز
 • واچر هتل
 • بیمه مسافرتی ۲ ماهه
 • تمکن مالی ۱۰۰ میلیون تومان
 • کارت واکسن کرونا با حداقل ۲ دوز تزریق
درخواست ویزای اندونزی
توريستی عادی الكترونيك ۱۷۵ دلار ۱۴ روز کاری
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۶×۴
 • آدرس محل اقامت
درخواست ویزای اندونزی
توريستی فوري الكترونيك ۳۲۰ دلار ۷ روز کاری
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۶×۴
 • آدرس محل اقامت
درخواست ویزای اندونزی
توريستي فوري الكترونيك ۳۸۰ دلار ۲ روز کاری
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۶×۴
 • آدرس محل اقامت
درخواست ویزای اندونزی
توريستي مولتي الكترونيك ۴۵۵ دلار ۱۴ روز کاری
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۶×۴
 • آدرس محل اقامت
درخواست ویزای اندونزی
تجاري عادي الكترونيك ۲۲۵ دلار ۱۴ روز کاری
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۶×۴
 • آدرس محل اقامت
درخواست ویزای اندونزی
تجاري فوري الكترونيك ٣٣٠ دلار ۷ روز کاری
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۶×۴
 • آدرس محل اقامت
درخواست ویزای اندونزی
سنگاپور ۱۴ روزه توريستي ۹۰ دلار ۱۰ روز کاری
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۶
 • ترجمه اشتغال به کار
 • فرم مشخصات فردی
درخواست ویزای سنگاپور
فيليپين ١ ماهه توريستی ۷۰ دلار ۲۰ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 •  عكس ۴×۶
 • گواهی اشتغال به کار لاتین
 • فرم مشخصات فردی
 • رزرو هتل
 • تمکن مالی ۳۱۰۰ دلار
درخواست ویزای فيليپين
مالزي ۲ ماهه توريستی هزینه اخذ ویزای توری</p>ستی مالزی

۶۰ دلار

۵ روز کاری
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • ٢ قطعه عكس ۴×۶
 • رزرو بلیط و هتل
درخواست ویزای مالزي
عمان ١ ماهه توريستی ۲۴۰ درهم ۳ روز کاری
 • اسکن پاسپورت
 • فایل عكس ۴×۶
 • اسکن شناسنامه و كارت ملی
درخواست ویزای عمان
دبی ١٤ روزه توريستي عادي ٢٩٥ درهم ٢ الي ٥ روز
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • اسکن تمام شناسنامه و كارت ملی
 • فرم ضمانت بازگشت
درخواست ویزای دبی
١ ماهه توريستي عادي ٣١٠ درهم ٢ الي ٧ روز
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • اسکن تمام شناسنامه و كارت ملی
 • فرم ضمانت بازگشت
درخواست ویزای دبی
١ ماهه مولتي پل ٤٩٠ درهم ٢ الي ٧ روز
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • اسکن تمام شناسنامه و كارت ملی
 • فرم ضمانت بازگشت
درخواست ویزای دبی
٢ماهه يكبار ورود ٥١٠ درهم ٢ الي ٧ روز
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • اسکن تمام شناسنامه و كارت ملی
 • فرم ضمانت بازگشت
درخواست ویزای دبی
٢ ماهه مولتي پل ٧٦٠ درهم ٢ الي ۵ روز
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • اسکن تمام شناسنامه و كارت ملی
 • فرم ضمانت بازگشت
درخواست ویزای دبی
کانادا ويزا توريستی مولتی پل ٤۵٠ دلار
 • ارائه چك ليست در مشاروره حضوري و تلفني با همكاران بخش ويزا كانادا
درخواست ویزای توریستی کانادا
وقت انگشت نگاري کانادا ٥٠ دلار
 • اسکن پاسپورت
 • اسكن برگه سامبيت سايت كانادا
وقت انگشت نگاری کانادا
پيكاپ پاسپورت کانادا ۷ الي ۱۰ روز
 • اصل پاسپورت امضا شده
 • پرينت ايميل سفارت
 • رسيد انگشت نگاري VAC
 • فرم وكالت
درخواست پيكاپ پاسپورت
قرقيزستان ١ ماهه توريستي سينگل ٧٠ دلار ١٠ روز كاري
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • فرم مشخصات فردی
 • رزرو هتل
درخواست ویزای قرقيزستان
٢ ماهه توريستي سينگل ٧٥ دلار ١٠ روز كاري
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • فرم مشخصات فردی
 • رزرو هتل
درخواست ویزای قرقيزستان
١ ماهه تجاري سينگل ٨٠ دلار ١٠ روز كاري
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • فرم مشخصات فردی
 • رزرو هتل
درخواست ویزای قرقيزستان
٢ ماهه تجاري مولتي ١٢٥ دلار ١٠ روز كاري
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • فرم مشخصات فردی
 • رزرو هتل
درخواست ویزای قرقيزستان
١ ماهه توريستي ليبل دار ۸٠ دلار ٨ روز كاري
 • اصل پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • دو عدد عكس ۴×۳
 • فرم مشخصات فردی
درخواست ویزای قرقيزستان
١ ماهه فوري ١٦٠ دلار ٤ روز كاري
 • اسکن پاسپورت با تاریخ انقضای بالای ۶ ماه
 • فایل عكس ۴×۳
 • فرم مشخصات فردی
 • رزرو هتل
درخواست ویزای قرقیزستان
آذربايجان ١ ماهه توريستي الكترونيك ۳۵ دلار ۵ روز کاری
 • اسکن پاسپورت
 • فيش واريزي هزينه ويزا
درخواست ویزای آذربايجان
ازبكستان ١ ماهه توريستی الکترونیک

١ ماهه توريستي ليبل دار

٧٠ دلار

۹۰ دلار

۵ روز کاری
 • پاسپورت
 • عكس پرسنلي٦×٤
 • مشخصات فردي
درخواست ویزای ازبكستان
تاجيكستان ٢ ماهه توريستي ۱۴۰ دلار ۳ روز کاری
 • اسكن پاسپورت
 • اسكن عكس
 • فرم مشخصات فردي
درخواست ویزای تاجيكستان
تركمنستان ١٠ روزه توريستي ١٨٥ دلار ۲۰ روز کاری
 • اصل پاسپورت
 • عكس پرسنلي ٣×٤
 • كارت واكسن
درخواست ویزای تركمنستان
قزاقستان ١ ماهه توريستی ١٧٠ دلار ۱۰ روز کاری
 • اصل پاسپورت٢
 • قطعه عكس ٤×٣
 • مشخصات فردی
درخواست ویزای قزاقستان
برزيل ١ ماهه مولتي پل عادي ١٣٠ دلار ١٥ روز كاری
  • اصل پاسپورت
  • ٢قطعه عكس٤×٣
  • ترجمه صفحه اول و دوم شناسنامه
  • گواهي اشتغال به كار به زبان لاتين
  • پرينت حساب بانكي گردش سه ماهه موجودي ٨٠ ميليون تومان
  • هتل
  • بليط
  • پاسپورت قديمي
  • فرم مشخصات
درخواست ویزای برزيل
شرق آفريقا ١ ماهه توريستی ١٤٠ دلار ٥ روز كاری
  • اسكن پاسپورت
  • اسكن عكس
  • رزرو هتل
  • فرم مشخصات
درخواست ویزای شرق آفريقا
كامبوج ١ ماهه توريستی ۶۵ دلار ١۰ روز كاری
  • اسكن پاسپورت
  • اسكن عكس پرسنلی
  • رزرو پرواز و هتل
درخواست ویزای برزيل
سريلانكا ١ ماهه توريستی ۷۰ دلار ۳ روز كاری
  • اسكن پاسپورت
درخواست ویزای سريلانكا
ايران دعوتنامه توريستی هزینه اخذ ویزای توری</p>ستی ایران

۳۰۰ تومان

٥ روز كاری
  • اسكن پاسپورت مهمان
  • اسكن عكس پرسنلي مهمان
  • اسكن شناسنامه و كارت ملي ميزبان
  • فرم مشخصات
درخواست ویزای ایران
كنيا ١ ماهه توريستی 75 دلار ۵ روز کاری
 • اسکن پاسپورت
 • فایل عكس ۴×۶
 • رزو هتل
 • فرم مشخصات فردی
درخواست ویزای كنيا

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top