درخواست تذکره الکترونیکی افغانستان

تذکره الکترونیکی افغانستان یا Afghan identity card چیست؟ تذکره الکترونیکی افغانستان، که به آن تذکره تابعیت نیز گفته می‌شود، یک سند رسمی شناسایی است که به منظور تثبیت هویت ملی تبعه کشور به شکل کارت مطبوع (چاپ شده) مطابق احکام قانون ثبت احوال نفوس افغانستان چاپ و توزیع می‌گردد. این کارت‌ها دارای یک چیپ الکترونیکی …

درخواست تذکره الکترونیکی افغانستان بیشتر بخوانید »